dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou

3.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.8 Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou

Ing. Terézia Urbanová; Dr. Jozef Sýkora, MBA


Na stiahnutie

Účtovanie školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, VÚC, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné vedie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním, účtovanie školskej jedálne, sa uskutoční prostredníctvom rozpočtu.

Príjem na rozpočtovom samostatnom účte za stravné sa vykáže na podpoložke 223 003 - Za stravné, príjem za úhradu režijných nákladov sa vykáže na podpoložke 223 001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb. Výdavok za nákup potravín sa vykáže na podpoložke 633 011 - Potraviny, výdavky na režijné náklady na príslušnej podpoložke v