dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v obci

3.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.7 Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v obci

Ing. Terézia Urbanová; Dr. Jozef Sýkora, MBA


Na stiahnutie

Účtovanie školskej jedálne v obci, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné vedie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním.

Vo výkaze FIN 1-12 sa budú uvádzať príjmy a výdavky rozpočtových účtoch. V rámci školskej jedálni sa uvádza:

  • - príjem za stravné na samostatný účet sa označí rozpočtovou položkou: 223003 Za stravné,
  • - príjem za réžiu na samostatný účet sa označí rozpočtovou položkou: 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb,
  • - výdaj za nákup potravín zo samostatného účtu sa označí rozpočtovou položkou: 633011 Potraviny,
  • - presun réžie zo samostatného účtu na rozpočtový účet sa označí transferovou položkou 641 009 Obci