dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Smernica o vybavovaní sťažností

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3 Materská škola - Smernica o vybavovaní sťažností

PaedDr. Rozália Bezáková; PaedDr. Anna Gabron; JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)  
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica o vybavovaní sťažností  
Prílohy   
Číslo smernice   
Rozsah platnosti   
Za správnosť smernice zodpovedá   
Za dodržiavanie smernice zodpovedá   
Platnosť smernice pre obdobie   
Schválil   

Vnútorný poriadok školy (názov a adresa školy)

Riaditeľ školy podľa § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu

Smernica č. __/___ O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ

Článok 1

Úvodné ustanovenia

  1. Táto smernica upravuje