dnes je 24.1.2022

Input:

Materská škola - Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.90 Materská škola - Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr

Ing. Alena Zábojová

Stiahnuť dokument


I.

Všeobecné ustanovenia

Táto Smernica o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr (ďalej len smernica) je vydaná v zmysle ustanovenia § 5 a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

II.

Vymedzenie pojmov

  1. V zmysle zákona o slobode informácií a pre účely tejto smernice sa používajú nasledovné pojmy:
  2. Povinná osoba – povinnou osobou je................ (uvedie sa obec, mesto, vyšší územný celok a ich príspevkové a rozpočtové organizácie).
  3. Zodpovedný zamestnanec – je zamestnanec, ktorý je poverený realizáciou úkonov podľa tejto smernice, jeho meno je ...................... .
  4. Webové sídlo povinnej osoby