dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a o zásadách pre používanie vozidiel v RO a obci

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1.4 Materská škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a o zásadách pre používanie vozidiel v RO a obci

Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Hilda Dudáková


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:     
Názov smernice:  Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v rozpočtových organizáciách  
Poradové číslo smernice:     
Dátum vyhotovenia smernice:     
Za správnosť smernice zodpovedá:     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     
Prílohy:        Útvar/oddelenie/
prac. zaradenie 
 
Meno  Dátum  Podpis    
Vypracoval:                
Pripomienkoval:                
                 
                 
Schválil:                Účinnosť smernice od:  Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (1. 1. 20XX)   
Účinnosť smernice do:  Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)   

Interná smernice je