dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetku

3.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.23 Materská škola - Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetku

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:  
Názov internej smernice: Odpisový plán a odpisovanie 
Poradové číslo smernice:  
Vypracoval:  
Schválil:  
Dátum vyhotovenia internej smernice:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť internej smernice:  
Prílohy:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok s výnimkou pozemkov účtovná jednotka odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov podľa § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na odpisy dlhodobého majetku sa pozeráme z dvoch hľadísk:

1. z účtovného hľadiska,

2. z hľadiska zákona o dani z príjmov.

Účtovné hľadisko: