dnes je 4.12.2022

Input:

Materská škola - Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku

4.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.24 Materská škola - Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD.

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:  
Názov internej smernice: Evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku 
Poradové číslo smernice:  
Dátum vyhotovenia internej smernice:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Prílohy:   Útvar/oddelenie/
prac. zaradenie
 
Meno Dátum Podpis 
Vypracoval:     
Pripomienkoval:     
     
     
Schválil:     Účinnosť internej smernice od:  
Účinnosť internej smernice do: Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)  

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým