dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

17.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.23 Materská škola - Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová

Stiahnuť rozhodnutie


Školská integrácia

Rozhodnutie o prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

(uvedie sa názov a sídlo školy)

 

Číslo:

(Miesto a dátum)

 

 

R O Z H O D N U T I E

 

Riaditeľ (uvedie sa názov a sídlo školy)........................................................................., ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov