dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Potvrdenie o návšteve školy

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.11 Materská škola - Potvrdenie o návšteve školy

JUDr. Simona Laktišová


Stiahnuť dokument

(názov, adresa, a kontaktné údaje školy)

 

  

 

Potvrdenie o návšteve školy

 

Žiak/ žiačka: ______________________________________

Narodený / á dňa:___________________________________

Miesto narodenia:___________________________________

Bol / a v školskom roku __________/___________

Žiakom / žiačkou _______________ triedy

 

 

 

Toto potvrdenie je vydané ako doklad:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

V ______________________

Dňa_____________________

 

  

 

_______________________________

Podpis riaditeľa školy/povereného zástupcu a pečiatka školy