dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Oznámenie o výsledku výberového konania

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.7 Materská škola - Oznámenie o výsledku výberového konania

Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

Úspešný kandidát:

Rada školy pri Materskej škole, ..... (uvedie sa adresa)

Vážená pani

meno, priezvisko

adresa uchádzača

V ..................................

Dátum

Vec

Oznámenie o výsledku výberového konania

V súlade s ustanovením § 5 ods. 7 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vo výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, ..... (uvedie sa adresa), ktoré sa konalo dňa ...... ste boli úspešná/ý a získali ste nadpolovičnú väčšinu hlasov členov rady školy.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších