dnes je 7.7.2020

Input:

Materská škola - Kamerový systém

28.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1.9 Materská škola - Kamerový systém

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť vzor

Názov účtovnej jednotky      
Názov vnútropodnikovej smernice   Kamerový systém   
Číslo smernice      
Rozsah platnosti   Záväzná      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie od      
Schválil      

Dňa ............ boli v priestoroch školy ...... nainštalované kamery. Tieto kamery monitorujú verejný priestor pri hlavnom vchode do objektu ...... a priestor recepcie .... počas celého dňa, t. j. 24 hodín denne.

Zavádza sa označenie kamerového systému pri vchode do priestorov školy ..... , ktoré bude umiestnené na vchodových dverách do priestorov spoločnosti a bude označené zákonom stanoveným označením, ktoré bude informovať návštevníkov, ako aj zamestnancov školy o umiestnení kamerového zariadenia v priestoroch školy.

Záznam z kamerového systému bude k dispozícii a nahliadnutiu iba oprávneným osobám v zmysle Zákona