dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Interná smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.32 Materská škola - Interná smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia

Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

Názov organizácie:   
Názov internej smernice:  Zásady účtovania nákladov a výnosov, časového rozlišovania  
Poradové číslo smernice:   
Dátum vyhotovenia internej smernice:   
Za správnosť smernice zodpovedá:   
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:   
Prílohy:   


 Útvar/oddelenie/ prac. zaradenie  Meno  Dátum  Podpis  
Vypracoval:      
Pripomienkoval:      
     
     
Schválil:      


Účinnosť internej smernice od:   
Účinnosť internej smernice do:  Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)  

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č.