dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Finančná kontrola na mieste - Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste

7.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.10 Materská škola - Finančná kontrola na mieste - Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste

Mgr. Jozef Sýkora MBA


Stiahnuť vzor

Príloha č. 5

SPRÁVA o výsledku finančnej kontroly na mieste

..................................................

(názov a sídlo oprávnenej osoby)

Číslo: ................................

SPRÁVA

o výsledku finančnej kontroly na mieste

Na základe poverenia číslo ...................... na vykonanie finančnej kontroly na mieste zo dňa .......................... kontrolná skupina ............................................................................... v zložení:

(názov a sídlo oprávnenej osoby) Informácie o kontrolnej skupine sa neuvedú, ak ide o kontrolu vykonanú inštitútom hlavného kontrolóra v prostredí miest, obcí a VÚC

..........................................................

(meno, priezvisko,