dnes je 11.12.2023

Input:

Materská škola - Finančná kontrola na mieste - Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.10 Materská škola - Finančná kontrola na mieste - Správa o výsledku finančnej kontroly na mieste

Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

..................................................

(názov a sídlo oprávnenej osoby)

Číslo: ................................

SPRÁVA

o výsledku finančnej kontroly na mieste

Na základe poverenia číslo ................. na vykonanie finančnej kontroly na mieste zo dňa .......................... poverení zamestnanci oprávnenej osoby

..................................................................................... v zložení:

(názov a sídlo oprávnenej osoby)

..........................................................

(meno, priezvisko, titul)

..........................................................

(meno, priezvisko, titul)