dnes je 8.7.2020

Input:

Letné školy

22.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.26 Letné školy

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Na zmiernenie dopadov krízovej situácie vyhlásenie v súvislosti s COVID-19 predstavuje jedno z opatrení finančná podpora letných škôl. Dobrovoľná letá škola by mala žiakom napomôcť k vyrovnaniu rozdielov vo vedomostiach, ktoré sú dôsledkom koronakrízy a mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ako aj adaptácia žiakov na nový školský rok. Výchova a vzdelávanie by malo mať formu zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa.

 • Letné školy sú určené pre žiakov všetkých ročníkov základných škôl a pre žiakov všetkých ročníkov základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 • Rozhodnutie zriaďovateľa základnej školy alebo zriaďovateľa základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, či letnú školu bude organizovať.

 • Rozhodnutie zákonného zástupcu, či možnosť letnej školy využije.

 • Škola organizuje jeden, dva alebo tri cykly letnej školy, pričom jeden cyklus trvá 5 dní – od pondelka do piatka. Termíny konania cyklov letnej školy sú:

  • 10. august až 14. august 2020,

  •  17. august až 21. august 2020,

  •  24. august až 28. august 2020.

 • Denný rozsah vzdelávacích aktivít:

  • cyklus A – 4 až 6 hodín,

  •  cyklus B – 7 až 10 hodín.

 • Personálne zabezpečenie letnej školy – pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, študenti pedagogických fakúlt, sociálni pracovníci a dobrovoľníci.

 • Povinnosť dodržiavať opatrenia Úradu verejného