// Komentár k ZP § 66 Zákaz výpovede | Škola efektívne
dnes je 29.11.2021

Input:

Komentár k ZP § 66 Zákaz výpovede

23.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3 Komentár k ZP § 66 Zákaz výpovede

Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland

§ 66

Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e).


Komentár k § 66:

Zdravotné postihnutie zamestnanca je objektívna právna skutočnosť, s ktorou Zákonník práce („ZP”) spája vyššiu ochranu daného zamestnanca pri ukončovaní pracovného pomeru výpoveďou, keďže daný zamestnanec sa z objektívnych dôvodov nachádza v nevýhodnej situácii pri uplatnení sa na trhu práce.

Je potrebné zadefinovať, kto sa považuje za zamestnanca so zdravotným postihnutím. ZP v ustanovení § 40 ods. 8