dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 57 Pracovná cesta

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3 Komentár k ZP § 57 Pracovná cesta

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 57 ZP

Pracovná cesta


(1) Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na pracovnej ceste zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal.

§ 57: [Pracovná cesta]


V ods. 1 sa vymedzuje len pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska zamestnanca alebo bydliska zamestnanca. V prípade pracovnej cesty v rámci obvodu obce pravidelného pracoviska zamestnanca alebo bydliska

Najnovšie články
viac článkov