dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 49a Delené pracovné miesto

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2 Komentár k ZP § 49a Delené pracovné miesto

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 49a ZP

Delené pracovné miesto

(1) Delené pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto.

K § 49a: [Delené pracovné miesto]


Možnosť vytvoriť delené pracovné miesto zaviedla novela č. 257/2011 Z. z. od 1. septembra 2011. Zo skúseností zo zahraničia ide o inštitút, ktorý podporí zamestnávanie zamestnancov s malými deťmi, študentov, osôb, ktoré chcú popri práci vykonávať aj iné činnosti (zvýšiť si kvalifikáciu, vykonávať dobrovoľnícku činnosť), ako aj osôb, ktoré sa pripravujú na prechod do dôchodku. Delené pracovné miesto možno využiť aj pri pracovnom mieste, kde sa delí pracovná zmena.

Pri

Najnovšie články
viac článkov