dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.6 Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 47 ZP

Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

(1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,

a) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,

b) zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

§ 47: [Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru]


ods. 1: [Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca]

§ 47 ods. 1 upravuje základné povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca odo dňa

Najnovšie články
viac článkov