dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 44 Písomné oznámenie

9.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3 Komentár k ZP § 44 Písomné oznámenie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 44 ZP


(1) Ak písomná pracovná zmluva neobsahuje podmienky ustanovené v § 43 ods. 2, 4 a 5, je zamestnávateľ povinný najneskôr do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru vyhotoviť zamestnancovi písomné oznámenie obsahujúce tieto podmienky.

(2) Ak sa má pracovný pomer skončiť pred uplynutím jedného mesiaca od nástupu do zamestnania, musí zamestnávateľ zamestnancovi vydať písomné oznámenie o prijatí do zamestnania najneskôr do skončenia pracovného pomeru.

(3) Ak je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ je povinný písomné oznámenie o prijatí do zamestnania vydať pred odchodom zamestnanca do cudziny.

§ 44: [Písomné oznámenie]


Zákonník práce stanovuje povinnosti podľa § 43 ods. 1 (podstatné náležitosti - tieto musia byť v pracovnej zmluve vždy

Najnovšie články
viac článkov