dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 43 Náležitosti pracovnej zmluvy

8.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2 Komentár k ZP § 43 Náležitosti pracovnej zmluvy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 43 ZP

(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

a. druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

b. miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

c. deň nástupu do práce,

d. mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.


§ 43: [Náležitosti pracovnej zmluvy]

Pravidlá ohľadom náležitosti pracovnej zmluvy obsahuje § 43. Rozlišujú sa tzv. podstatné náležitosti pracovnej zmluvy, pravidelné náležitosti pracovnej zmluvy a náhodilé obsahové zložky.

K ods. 1: [Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy]

Pracovná zmluva musí vždy (v zmysle § 43 ods. 1) obsahovať podstatné náležitosti. Bez ich dohodnutia nie je

Najnovšie články
viac článkov