dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 42 Pracovná zmluva

8.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1 Komentár k ZP § 42 Pracovná zmluva

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 42 ZP


(1) Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 42 Pracovná zmluva


K ods. 1: [Založenie pracovného pomeru]

§ 42 ods. 1 upravuje zakladanie pracovného pomeru. Pracovný pomer sa zakladá výlučne pracovnou zmluvou. Pracovnou zmluvou možno založiť len vzťah, ktorý vykazuje znaky závislej práce podľa § 1 ods. 2. Pracovný pomer sa má založiť písomnou pracovnou zmluvou. Ústna pracovná zmluva nerobí pracovný pomer neplatným, ale absencia písomnej dohody má dôsledky z hľadiska predpisov o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a predstavuje problém pre zamestnávateľa preukázať, že nejde

Najnovšie články
viac článkov