dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahy

8.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1 Komentár k ZP § 41 Predzmluvné vzťahy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

DRUHÁ ČASŤ PRACOVNÝ POMER

§ 41 ZP

Predzmluvné vzťahy

(1) Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

§ 41: [Predzmluvné vzťahy]


Proces uzatvárania pracovnej zmluvy sa spravuje predovšetkým všeobecnými pravidlami súkromného práva, ktoré obsahuje Občiansky zákonník. Občiansky zákonník upravuje takmer celý postup pri uzatváraní pracovnej zmluvy§ 43 - § 46 OZ). Ide o jednotlivé štádia - ponuka (oferta), akceptácia, viazanosť ponukou, odvolanie. Občianskym zákonníkom sa spravuje aj podstatná časť regulácie právnych úkonov v oblasti pracovného práva (definícia právneho

Najnovšie články
viac článkov