dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 37 Počítanie času - doba

8.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.5 Komentár k ZP § 37 Počítanie času - doba

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 37 ZP

Počítanie času

Doba, na ktorú boli obmedzené práva alebo povinnosti, a doba, ktorej uplynutím je podmienený vznik práva alebo povinnosti, sa začína prvým dňom a končí sa uplynutím posledného dňa určenej alebo dohodnutej doby.

K § 37:


Zákonník práce neupravuje tzv. počítanie lehôt. Počítanie lehôt sa na základe zásady subsidiarity Občianskeho zákonníka (§ 1 ods. 4) spravuje § 122 OZ.

Zákonník práce naopak upravuje počítanie tzv. dôb, t. j. časového úseku od - do.

Doba

§ 37 ZPsa upravuje, kedy nastáva začiatok (začína) a kedy nastáva koniec (končí) doby a čo je vlastne aj dobou v zmysle Zákonníka práce. Ide dve situácie:

  1. doba, na ktorú boli obmedzené práva alebo povinnosti,
  2. doba, ktorej uplynutím je podmienený vznik práva alebo
Najnovšie články
viac článkov