dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 27 - § 31 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

8.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.1 Komentár k ZP § 27 - § 31 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

   
Právna úpravaPrechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov§ 27Ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.    

K § 27 ZP:


§ 27 upravuje otázku prechodu práv, ak zamestnávateľ zaniká a má právneho nástupcu.

   
§ 28(1) Ak sa prevádza hospodárska jednotka, ktorou je na účely tohto zákona, zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa alebo ak sa prevádza úloha alebo činnosť zamestnávateľa alebo ich časť k inému zamestnávateľovi, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom na preberajúceho zamestnávateľa.    
Najnovšie články
viac článkov