dnes je 22.3.2023

Input:

Komentár k ZP § 236

17.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.3 Komentár k ZP § 236

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 236

(1) Členstvo v zamestnaneckej rade zaniká

a. skončením pracovného pomeru so zamestnávateľom,

b. vzdaním sa členstva v zamestnaneckej rade,

c. odvolaním z funkcie člena zamestnaneckej rady nadpolovičnou väčšinou zamestnancov, ak sa hlasovania zúčastnilo najmenej 30 % všetkých zamestnancov prítomných na hlasovaní.

(2) Funkcia zamestnaneckého dôverníka zaniká

a. skončením pracovného pomeru so zamestnávateľom,

b. vzdaním sa funkcie,

c. odvolaním z funkcie zamestnaneckého dôverníka nadpolovičnou väčšinou zamestnancov, ak sa hlasovania zúčastnilo najmenej 30 % všetkých zamestnancov prítomných na hlasovaní.

K § 236:


§ 236 upravuje zánik členstva v zamestnaneckej rade a zánik funkcie zamestnaneckého dôverníka. Nejde teda o skončenie celej zamestnaneckej rady ale o skončenie členstva konkrétneho člena zamestnaneckej rady. Zamestnanecká rada