dnes je 5.6.2023

Input:

Komentár k § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

21.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.1 Komentár k § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 223

(1) Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

(2) Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti, § 43 ods. 4 druhej vety, § 85 ods. 1 a 2§ 90 ods. 10§ 91 až 95, § 98§ 119 ods. 1§