dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 19 Omyl, odstúpenie od pracovnej zmluvy

8.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.2 Komentár k ZP § 19 Omyl, odstúpenie od pracovnej zmluvy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 19 Omyl, odstúpenie od pracovnej zmluvy


§ 19

(1) Účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo.

K §19:


§ 19 ods. 1 upravuje otázku omylu. V danom prípade jeden účastník konal v omyle a druhému účastníkovi musel byť omyl známy (ak by nebol, nemožno odstúpiť od zmluvy - prvá podmienka) a zároveň omyl sa týkal takej okolnosti, že by bez neho k zmluve (jej uzatvoreniu) nedošlo (druhá podmienka). Ustanovenie umožňuje od zmluvy odstúpiť aj zamestnávateľovi aj zamestnancovi.


(2) Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak

a. zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň

Najnovšie články
viac článkov