Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k ZP § 164 Úprava pracovného času

21.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6 § 164- § 165 Úprava pracovného času

8.6.1 Komentár k ZP § 164 Úprava pracovného času

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Úprava pracovného času

§ 164

(1) Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti.

 

K ods. 1: [Zaraďovanie do pracovných zmien]


V § 164 ods. 1 sa upravuje pravidlo, že zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti.


(2) Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

 

K ods. 2: [Kratší pracovný čas alebo iná vhodná úprava pracovného času]


Oprávnenými podľa § 164 ods. 2 sú:

  1. tehotná žena a

  2. žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov.

Títo môžu žiadať o:

  1. kratší pracovný čas (§ 49) alebo

  2. o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času (napr. úprava zmien, zmena príchodu a odchodu do práce, pružný pracovný čas, atď.).

V danom prípade zamestnávateľ je povinný žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.Vážne prevádzkové dôvody v ČR posudzoval NS ČR - 21 Cdo 612/2006, 21 Cdo 1561/2003.

Existuje aj možnosť, že zamestnávateľ zamestnancovi povolí kratší pracovný čas, takéto povolenie je zamestnávateľ oprávnený odvolať.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: