dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 16 Právne úkony osôb, ktoré nemôžu písať alebo čítať

8.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.2 Komentár k ZP § 16 Právne úkony osôb, ktoré nemôžu písať alebo čítať

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 16 Právne úkony osôb, ktoré nemôžu písať alebo čítať


§ 16

(1) Na právne úkony, pri ktorých sa vyžaduje písomná forma, je potrebná u tých, ktorí nemôžu písať alebo čítať, notárska zápisnica alebo zápisnica potvrdená dvoma súčasne prítomnými zamestnancami zamestnávateľa o tom, že právny úkon zodpovedá prejavenej vôli.

(2) Notárska zápisnica alebo zápisnica potvrdená dvoma súčasne prítomnými zamestnancami zamestnávateľa sa nevyžaduje, ak má ten, kto nemôže čítať alebo písať, schopnosť oboznámiť sa s obsahom právneho úkonu pomocou prístrojov alebo špeciálnych pomôcok a je schopný zápisnicu vlastnoručne podpísať.

K §16:


§ 16 obsahuje osobitné pravidlá pre právne úkony, pri

Najnovšie články
viac článkov