dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 15 Právne úkony

8.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 § 15- § 17 Právne úkony

2.5.1 Komentár k ZP § 15 Právne úkony

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 15 Právne úkony


Právne úkony

§ 15

Prejav vôle treba vykladať tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobil, zodpovedá dobrým mravom.

K §15:


Zákonník práce z dôvodu subsidiárnej pôsobnosti Občianskeho zákonníka vo vzťahu k prvej časti Zákonníka práce nevymedzuje pojem „právny úkon”. Z dôvodu subsidiárnej pôsobnosti Občianskeho zákonníka na pracovnoprávne účely treba používať pojem „právny úkon” tak, ako ho vymedzuje Občiansky zákonník. Podľa § 34 OZ právnym úkonom aj pre oblasť pôsobnosti Zákonníka práce je prejav vôle, ktorý smeruje najmä ku vzniku, zmene alebo zániku tých práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom vôle spájajú.

Ustanovenie § 15 ZP obsahuje pravidlo, podľa ktorého pri

Najnovšie články
viac článkov