dnes je 27.9.2022

Input:

Komentár k ZP § 14 Riešenie sporov

8.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.4 Komentár k ZP § 14 Riešenie sporov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 14 Riešenie sporov


§ 14

Riešenie sporov

Spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy.

§ 14: [Riešenie sporov]


§ 14 Zákonníka práce odkazuje na riešenie sporov a nárokov z pracovnoprávnych vzťahov prostredníctvom súdov. Zákonník práce neuvádza možnosť riešenia sporov cez rozhodcovské súdy.


Otázku rozhodcovských konaní upravuje zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Podľa § 1 ods. 1 uvedeného zákona „Tento zákon upravuje

a) rozhodovanie sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike,

b) uznanie a výkon tuzemských a cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej

Najnovšie články
viac článkov