dnes je 9.8.2020

Input:

Kalendář ředitele mateřské školy pro školní rok 2019/20

1.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.38 Kalendář ředitele mateřské školy pro školní rok 2019/20

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 2. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín   Okresy, obvody hl. města Prahy  
3.2. - 9.2.2020  Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník  
10.2. - 16.2.2020  Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov  
17.2. - 23.2.2020  Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná  
24.2. - 1.3.2020 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek  
2.3. - 8.3.2020  Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín  
9.3. - 15.3.2020  Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál  

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Státní svátky:

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu a jsou stanoveny zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.

Státní svátky pro školní rok 2019/20 - vlajková výzdoba:

28. září (So)  – Den české státnosti   
28. říjen (Po)  – Den vzniku samostatného československého státu   
17. listopad (Ne)  – Den boje za svobodu a demokracii  
1. leden (St)  – Den obnovy samostatného českého státu   
8. květen (Pá)  – Den vítězství   
5. červenec (Pá)  – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje   
6. červenec (Ne)  – Den upálení mistra Jana Husa  

Ostatní svátky:

24. prosinec (Út) – Štědrý den

25. prosinec (St) – 1. svátek vánoční

26. prosinec (Čt) – 2. svátek vánoční

1. leden (St) – Nový rok

10. duben (Pá) – Velký pátek

13. duben (Po) – Velikonoční pondělí

1. květen (St) – Svátek práce

Významné dny České republiky:

11. listopad (Ne) – Den válečných veteránů

16. leden (St) – Den památky Jana Palacha

27. leden (Ne) – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen (Pá) – Mezinárodní den žen

9. březen (So) – Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi - Březince

12. březen (Út) – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen (Čt) – Den narození Jana Ámose Komenského

7. duben (Ne) – Den vzdělanosti

5. květen (Ne) – Květnové povstání českého lidu

15. květen (St) – Den rodin

10. červen (Po) – Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

18. červen (Út) – Den hrdinů druhého odboje

27. červen (Čt) – Den památky obětí komunistického režimu

Významné dny jsou dny pracovními.

Právní úprava:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Plán práce – průběžné úkoly pro vedení všech druhů a typů škol

Plán práce - průběžné úkoly pro vedení všech druhů a typů škol  
Celoroční úkoly BOZP, PO, CO 
 dodržování předpisů BOZP, zápis do knihy závad  
 hlášení mimořádných událostí  
 kontrola hasicích přístrojů  
 kontrola požární knihy, knihy závad  
 preventivní lékařské prohlídky - každé dva roky  
 preventivní prohlídka objektů, zápis do Požární knihy  
 úklid okolí školy  
 zabezpečit prostřednictvím odborně způsobilé osoby posouzení požárního nebezpečí  
 kontrola zápisů v knize závad a odstraňování  
 plnění úkolů vyplývajících ze zákona o svobodném přístupu k informacím  
 aktualizace webu  
 propagace školy  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 řízení a kontrola metodické práce a dalšího vzdělávání učitelů  
 aktualizace školního vzdělávacího programu  
 seznámení zaměstnanců školy s novými předpisy, vyhláškami a pokyny  
 zabezpečení prevence proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance  
 evidence pracovní doby  
Září BOZP, PO, CO 
 kontrola a harmonogram zdravotních prohlídek  
 kontrola školení 1. pomoci  
 školení BOZP, PO a CO - noví pracovníci  
 kontrola dílčích provozních řádů  
 kontrola elektrospotřebičů  
 kontrola uskladnění OOPP  
 kontrola vyčištění oken, svítidel a zdrojů světla  
 seznámení žáků se školním řádem, BOZP  
 kontrola hospodaření s OOPP  
 kontrola školního prostředí - třídy, chodby, sály  
 Ostatní 
 platové postupy  
 počty žáků, úvazky pedagogů  
 přehled o zaměstnancích pro PaM  
 statistický výkaz o škole  
 založení evidence pracovní doby  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 kontrola dokumentace, kontrola účetních dokladů  
 zpracování rozvrhů hodin  
 zpracování plánu akcí  
 plán uvádění začínajících učitelů  
 plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
 zpracování zprávy o činnosti školy za uplynulý školní rok  
 pedagogická rada  
 vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
 Statistické výkazy 
 aktualizace údajů  
Říjen BOZP, PO, CO 
 kontrola dodržování vybraných předpisů BOZP  
 provedení cvičného požárního poplachu - zápis do Požární knihy  
 prověřit stav dokumentace školy o BOZP  
 Ostatní 
 kontrola hospodářských smluv, kontrola účetních dokladů  
 návrh rozpočtu na příští kalendářní rok  
 jmenování inventarizační komise  
 příprava návrhů na vyřazení z inventáře  
 vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 kontrola knihy úrazů  
 kontrola plnění plánu akcí  
 kontrola upravenosti tříd a prostor školy  
 porada s vedoucími oddělení - vybavenost, změny  
 příprava inventáře k inventarizaci  
 Statistické výkazy 
 P 1-04 Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství  
 uzávěrka účetnictví  
Listopad BOZP, PO, CO 
 příprava a provedení inventarizace  
 údržba chodníků v zimním období  
 Ostatní 
 kontrola čerpání rozpočtu, návrh rozpočtu, kontrola účetních dokladů  
 provádění inventarizace  
 předkládání statistických výkazů  
 vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 kontrola plnění plánu akcí  
 kontrola pedagogické dokumentace  
 pedagogická rada  
 požadavky pedagogických pracovníků na rozpočet  
Prosinec BOZP, PO, CO 
 kontrola plnění plánu revizí, odborných prohlídek  
 kontrola elektrických spotřebičů  
 údržba chodníků v zimním období  
 Ostatní 
 dokončení inventarizace, kontrola účetních dokladů  
 informování zřizovatele o výsledcích hospodářské činnosti  
 kontrola čerpání FKSP  
 plán čerpání FKSP pro příští rok  
 kontrola termínů platových postupů  
 kontrola materiálních zásob  
 kontrol tiskopisů a vysvědčení SEVT – objednávka  
 rozbor čerpání dovolené za kalendářní rok  
 zajištění budov a zařízení proti poškození mrazem  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 kontrola činnosti oddělení  
 příprava lednové pedagogické rady  
 zaměstnání učitelů o zimních prázdninách  
Leden BOZP, PO, CO 
 kontrola posledního termínu revize hromosvodů (1x za pět let)  
 kontrola přenosných elektrospotřebičů  
 kontrola vybavení lékárniček  
 údržba chodníků v zimním období  
 vyhodnocení dodržování seznamu prací zakázaných ženám a mladistvým  
 vyhodnocení stavu pracovní a školní úrazovosti  
 Ostatní 
 návrh na skartaci písemností školy  
 zpracování výsledků inventarizace  
 předkládání statistických výkazů, kontrola účetních dokladů  
 sestavení plánu čerpání rozpočtu  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 příprava plánu akcí na další pololetí  
 umělecká rada  
 pedagogická rada  
 zapsání známek a absence do elektronické dokumentace  
 příprava na soutěže  
 tisk výpisů vysvědčení  
 Statistické výkazy 
 P 1-04 Čtvrtletní výkaz o pracovnících a mzdových prostředcích v regionálním školství  
 uzávěrka účetnictví, rozbory hospodaření  
Únor BOZP, PO, CO 
 kontrola nástěnných hydrantů (každých šest měsíců)  
 kontrola tělocvičného zařízení TO - (2x do roka)  
 kontrola vyčištění oken, svítidel a zdrojů světla  
 údržba chodníků v zimním období  
 příprava prověrky BOZP  
 Ostatní 
 přepočet daně za minulý kalendářní rok, kontrola účetních dokladů  
 zajištění období jarních prázdnin  
 návrh na opravy budovy  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 příprava na soutěže  
Březen BOZP, PO, CO 
 cvičný požární poplach  
 kontrola dodržování provozního řádu školy  
 provedení kontroly PC a TV techniky  
 Ostatní 
 informování zřizovatele o výsledcích hospodářské činnosti  
 kontrola rozpočtu školy, kontrola účetních dokladů  
 kontrola správnosti vedení dokumentace školy  
 upřesnění požadavků na malování a opravy o hlavních prázdninách  
 zajištění úklidu školy o jarních prázdninách  
 přiznání k dani z příjmu  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 kontrola dodržování školního řádu  
 kontrola využití didaktické techniky - návrhy na obměnu a nákup nové  
 zaměstnání učitelů o jarních prázdninách  
Duben BOZP, PO, CO 
 kontrola upravenosti tříd a prostor školy  
 poučení žáků o chování v prostorách dvora a školní zahrady  
 Ostatní 
 kontrola dodržování smluv a dohod, kontrola účetních dokladů  
 objednávka učebnic a učebních pomůcek  
 sečení trávy v areálu školy  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 pedagogická rada  
 kontrola plnění osnov a ŠVP  
 kontrola třídní dokumentace  
 výsledky soutěží  
Květen BOZP, PO, CO 
 kontrola dodržování provozního řádu školy  
 kontrola elektrických spotřebičů  
 Ostatní 
 kontrola čerpání rozpočtu, návrh rozpočtu, kontrola účetních dokladů  
 objednávky čisticích, zdravotnických a kancelářských potřeb  
 plán dovolených provozních a THP pracovníků  
 vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
 zajištění prázdninové údržby a úklidu školy  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 kontrola klasifikace  
 kontrola plnění učebních osnov a ŠVP  
 Soutěže  
 zajištění přijímacího řízení  
 schůzka KRPŠ  
Červen BOZP, PO, CO 
 kontrola uskladnění OOPP  
 opatření k ochraně majetku před odchodem na prázdniny  
 projednání školních a pracovních úrazů za školní rok  
 zabezpečení objektů školy v době hlavních prázdnin  
 Ostatní 
 harmonogram prací pro závěr školního roku  
 informování zřizovatele o výsledcích hospodářské činnosti  
 bezpečné uložení cenných předmětů, zabezpečení budovy  
 pracovní náplň pracovníků, kteří čerpali v průběhu roku dovolenou  
 zajištění prázdninového provozu školy  
 zabezpečení úklidu a drobných oprav o prázdninách  
 zajištění výplat mezd o prázdninách, kontrola účetních dokladů  
 Výchovný a vzdělávací proces 
 konečný stav přijímacího řízení  
 náměty pro plán práce na nový školní rok  
 požadavky na změny v organizaci školy  
 stanovení termínu kontroly a podpisu vysvědčení  
 uzavření dokumentace tříd  
 vyřazení absolventů  
 pedagogická rada  
 Vysvědčení  
Červenec, srpen plán práce v přípravném týdnu v srpnu  
 provedení oprav, údržby  
 přebírání pošty v období prázdnin  
 příprava zahajovací pedagogické rady v srpnu  
 úřední dny ve škole  
 vlajková výzdoba při příležitosti státního svátku  
 kontrola nástěnných hydrantů (každých šest měsíců)  
 kontrola pracovišť z hlediska BOZP, PO, CO a hygieny  
 kontrola tělocvičného zařízení TO - (2x do roka)  
 kontrola termínů revizí  
 kontrola vybavení lékárniček  
 odborná prohlídka kotelny před zahájením sezóny  
 odolnost budovy proti násilnému vniknutí  
 prověrka správnosti traumatologického plánu  
 přidělení osobních ochranných pracovních prostředků  
 vydat, aktualizovat a doplnit vnitřní směrnice a předpisy  
 doplnění osobní evidence zaměstnanců  
 kontrola ukončení oprav a úklidu ve škole  
 úprava prostor kolem školy, zahrada  
 vyhotovení platových výměrů  
 organizace zahájení školního roku  
 plán kontrolní činnosti  
 plán práce na nový školní rok  

Září 

Důležité změny platné od školního roku 2019/2020

 • novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání = vyhláška č. 151/2018 Sb., s účinností od 1. 9. 2018 a aplikovatelností od 1. 1. 2020 v souladu se zahájením reformy financování regionálního školství.

Stanovuje:

- hodnoty PHmax (maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu pro mateřskou školu a pro mateřskou školu při zdravotnických zařízeních s ohledem na:

 • počet tříd v jednom pracovišti a

 • druhy provozu mateřské školy,

- minimální počty dětí ve třídách mateřské školy s účinností od 1. 9. 2018.

Je zohledněno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřské školy. Finanční prostředky na školní rok 2019/2020 budou stanoveny s ohledem na vykázané skutečnosti k 30. 9. 2019.

do 2. září (přípravné období – srpen)

 • stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogickým pracovníkům na období školního vyučování nebo na období pololetí školního vyučování, úprava pracovní doby učitelů MŠ v souvislosti s překrýváním přímé pedagogické činnosti ve třídě

(§ 23 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. a nařízení vlády č. 75/2005 Sb.)

 • ředitel školy vypracuje písemný rozvrh týdenní pracovní doby, seznámí s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena; nedohodne-li se se zaměstnancem na jiné době seznámení

(§ 84 ZP)

 • uzavření dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti

(§ 75 až 77 ZP)

 • ředitel školy zajistí seznámení nových zaměstnanců s pracovním řádem, s vnitřními směrnicemi, předpisy k zajištění BOZP, kolektivní smlouvou

(§ 37 odst. 5 ZP)

 • aktualizace a kontrola přehledu zaměstnanců, kteří do konce roku musí absolvovat periodickou prohlídku, žádost o periodickou prohlídku

(§ 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění)

 • kontrola, aktualizace, vyvěšení rozvrhů tříd, učeben, řádů učeben, provozních řádů, místních seznamů, rozpisu dohledů

 • vydání nových platových výměrů novým zaměstnancům (v den nástupu do práce)

(§ 134 ZP)

 • vydání nových platových výměrů novým zaměstnancům (v den nástupu do práce)

(§ 113 odst. 4 ZP)

 • úprava pracovní náplně pedagogického pracovníka zodpovídajícího za spolupráci s PPP nebo SPC a za systém poskytování podpůrných opatření ve škole

1. září

 • účinnost změny platového výměru v září: vydání platových výměrů novým zaměstnancům, vydání nových platových výměrů stávajícím zaměstnancům v souvislosti se změnou platu

(§ 136, § 334 odst. 1 ZP)

 • účinnost změny mzdového výměru v září: vydání mzdových výměrů novým zaměstnancům, vydání nových mzdových výměrů stávajícím zaměstnancům v souvislosti se změnou mzdy

(§ 113 odst. 4, § 334 odst. 1 ZP)

2. září

 • začátek období školního vyučování ve školním roce 2019/20

 • splatnost úplaty za předškolní vzdělávání za září

(§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění)

 • nástup do práce zaměstnance v září

od 2. září

 • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

 • potvrzení zdravotní způsobilosti dětí k zotavovacím akcím v průběhu roku

(§ 9 a § 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění; Metodický pokyn MŠMT čj. 37 014/2005-25 ze dne 22. prosince 2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT)

 • kontrola čerpání rozpočtu

 • kontrola čerpání FKSP

(vyhláška č. 114/2002 Sb., v platném znění)

 • kontrola poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně (doba platnosti doporučení školského poradenského zařízení, důvodnost poskytování podpůrných opatření v důsledku změny na straně dítěte, žáka nebo školy)

(§ 16 ŠZ, § 16 vyhláška č. 27/2016 Sb., v platném znění)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnanců, jestliže zaměstnavatel nemůže zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního základů dle GDPR

(čl. 6, čl. 9 GDPR)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů dětí, žáků, studentů, jestliže škola nemůže zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního základů dle GDPR

(čl. 6, čl. 9 GDPR)

 • nové děti, noví žáci, studenti: žádost o poskytování standardních poradenských služeb nebo souhlas s poskytováním psychologických nebo speciálně pedagogických poradenských služeb

(§ 1 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., v platném znění)

7. září

 • ředitel školy seznámí pedagogické pracovníky s počtem dnů samostudia

(§ 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících)

1. - 15. září

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

21. září

 • průběžné vyhodnocování poskytování podpůrných opatření

22. září

 • zpracování plánu pedagogické podpory

23. září

 • vyhodnocení plánu pedagogické podpory podle naplánovaného termínu

26. září

 • R 44-99 – Výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti

28. září

státní svátek – Den české státnosti – vlajková výzdoba

30. září

 • vyrozumění ČŠI o aktualizaci záznamů o úrazu v uplynulém školním roce

(§ 4 odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

 • lhůta pro podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok

(§ 146 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)

 • k tomuto datu se zjišťuje stav uváděný ve výkonových výkazech např. S1-01 o mateřské škole, S4-01 o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení

Říjen 

od 1. října

 • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

 • stanovení termínu inventarizace školy, písemně vyhlásit pravidla inventarizace, jmenovat inventarizační komise, likvidační komisi

(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění)

 • zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy nebo o její změně od 1. 1. 2020 (nejméně 60 dnů předem)

(§ 8 odst. 4 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění)

 • kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců

(§ 104 ZP, nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, v platném znění)

 • kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků žáků

(§ 29 odst. 2 ŠZ; Čl. 7, 12, 18, 19 Metodického pokynu k zajištění BOZ dětí, žáků a studenů ve školách zřizovaných MŠMT)

 • kontrola osobních spisů zaměstnanců

(§ 312 ZP)

 • kontrola jednotlivých složek platu zaměstnanců, platových postupů, krácení složek platu při kratší pracovní době

(§ 123 a násl. ZP)

 • průběžné vyhodnocení poskytování podpůrných opatření

(§ 10 odst. 5, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o zahájení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

 • případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o ukončení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

 • kontrola počtu dětí připadajících na 1 učitele mateřské školy při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

(§ 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

5. října

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

9. října

 • termín předání agregovaných údajů ze školních matrik a dokumentace škol k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku

(čl. I odst. 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

do 10. října

 • odeslání statistického výkazu S1-01 o mateřské škole do 10. 10. 2018

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

 • odeslání statistického výkazu S4-01 o mateřské škole-základní škole při zdravotnickém zařízení

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

 • odeslání statistického výkazu o ředitelství škol (R 13-01)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

15. října

 • termín předání individuálních údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení k rozhodnému datu 30. září téhož školního roku

(čl. I odst. 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

 • termín předání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků k rozhodnému datu konec předchozího čtvrtletí

(čl. I odst. 5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

 • kontrola plnění povinnosti předškolního vzdělávání

(§ 34 odst. 1, § 34a ŠZ)

1. - 15. října

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

26. října

 • případné omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v době podzimních prázdnin 29. 10. a 30. 10. (po projednání se zřizovatelem)

28. října

 • státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu – vlajková výzdoba

29. – 30. října

 • podzimní prázdniny

31. října

 • kontrola úplaty za předškolní vzdělávání a školní stravování

 • výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti (R 44-99)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

Listopad 

od 1. listopadu

 • informovat zákonné zástupce dětí o konání rodičovské schůzky v listopadu

  • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

 • kontrola plnění povinnosti předškolního vzdělávání

(§ 34 odst. 1, § 34a ŠZ)

 • případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o zahájení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

 • případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o ukončení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

 • kontrola počtu dětí připadajících na 1 učitele mateřské školy při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

(§ 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

 • individuálně vzdělávané dítě: řádný nebo náhradní termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

(§ 34b ŠZ)

 • případné ukončení individuálního vzdělávání dítěte v důsledku správního rozhodnutí

(§ 34b, § 165 odst. 2 písm. k) ŠZ)

 • průběžné vyhodnocení poskytování podpůrných opatření

(§ 10 odst. 5, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • projednání se zřizovatelem případného omezení nebo přerušení činnosti mateřské školy v době vánočních prázdnin

(§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • kontrola dodržení limitu hodin DPP

 • kontrola dodržení limitu u přesčasové práce

5. listopadu

lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

12. listopadu

termín předání agregovaných údajů ze školních matrik a dokumentace školských zařízení k rozhodnému datu 31. října stávajícího školního roku

(čl. I odst. 4 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

1. - 15. listopadu

lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

17. listopadu

 • státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii – vlajková výzdoba

(zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v platném znění; zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR, v platném znění)

30. listopadu

 • výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti (R 44-99)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

Prosinec 

od 1. prosince

 • informovat zákonné zástupce dětí o případném přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v době vánočních prázdnin

  • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

 • kontrola plnění povinnosti předškolního vzdělávání

(§ 34 odst. 1, § 34a ŠZ)

 • případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o zahájení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

 • případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o ukončení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

 • kontrola počtu dětí připadajících na 1 učitele mateřské školy při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

(§ 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

 • individuálně vzdělávané dítě: řádný nebo náhradní termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

(§ 34b ŠZ)

 • případné ukončení individuálního vzdělávání dítěte v důsledku správního rozhodnutí

(§ 34b, § 165 odst. 2 písm. k) ŠZ)

 • průběžné vyhodnocení poskytování podpůrných opatření

(§ 10 odst. 5, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • v měsíčním plánu informovat zákonné zástupce dětí o tom, že v době vánočních prázdnin dítě neplní povinnost předškolního vzdělávání

(§ 34a odst. 3 ŠZ)

 • projednání se zřizovatelem omezení nebo přerušení činnosti mateřské školy v době pololetních prázdnin

(§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

4. prosince

 • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

5. prosince

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

 • kontrola plnění povinnosti předškolního vzdělávání, v případě neplnění povinnosti předškolního vzdělávání zjištění příčin u zákonných zástupců, zákonný zástupce se dopouští přestupku, hlášení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

(§ 34 odst. 1, § 34a ŠZ)

6. prosince

 • oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o zahájení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

7. prosince

 • zaměstnavatel písemně oznámí určenou dobu čerpání dovolené v době vánočních prázdnin (alespoň 14 dnů předem)

(§ 217 ZP)

 • individuálně vzdělávané dítě: řádný nebo náhradní termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

(§ 34b ŠZ)

8. prosince

 • písemný rozvrh čerpání dovolené v době vánočních prázdnin

(§ 217 ZP)

10. prosince

 • ukončení individuálního vzdělávání dítěte v důsledku správního rozhodnutí

(§ 34b, § 165 odst. 2 písm. k) ŠZ)

12. prosince

 • omezení nebo přerušení činnosti školy v době pololetních prázdnin 1. 2. 2019, projednání se zřizovatelem

(§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

1. - 15. prosince

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

19. prosince

 • průběžné vyhodnocování poskytování podpůrných opatření prvního stupně, druhého až pátého stupně, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán

(§ 10 odst. 5, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

20. prosince

 • vyhodnocení poskytování plánu pedagogické podpory

(§ 10 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti (R 44 99)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

23. prosince

 • začátek vánočních prázdnin

(§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 16/2005 Sb.)

Leden 

1. ledna

 • státní svátek – vlajková výzdoba

(zákon č. 245/2000 Sb.; zákon č. 352/2001 Sb.)

od 1. ledna

 • kontrola plnění povinnosti předškolního vzdělávání

(§ 34 odst. 1, § 34a ŠZ)

 • případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o zahájení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

 • případné oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o ukončení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

 • kontrola počtu dětí připadajících na 1 učitele mateřské školy při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

(§ 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

 • projednání se zřizovatelem omezení nebo přerušení činnosti mateřské školy v době pololetních prázdnin

(§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

1. – 15. ledna

 • splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

(§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

2. ledna

 • konec vánočních prázdnin

(§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 16/2005 Sb.)

3. ledna

 • v měsíčním plánu informovat zákonné zástupce dětí, žáků nebo zletilé žáky o případném přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v době pololetních prázdnin, jarních prázdnin v únoru

(vyhláška č. 16/2005 Sb., v platném znění)

 • aktualizace sazby cestovních náhrad

5. ledna

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

7. ledna

 • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

9. ledna

 • oznámení zákonného zástupce dítěte plnícího povinnost předškolního vzdělávání o zahájení individuálního vzdělávání dítěte

(§ 34b ŠZ)

11. ledna

 • vyúčtování FKSP za uplynulý kalendářní rok

(vyhláška č. 114/2002 Sb., v platném znění)

14. ledna

 • individuálně vzdělávané dítě: řádný nebo náhradní termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

(§ 34b ŠZ)

15. ledna

 • ukončení individuálního vzdělávání dítěte v důsledku správního rozhodnutí

(§ 34b, § 165 odst. 2 písm. k) ŠZ)

 • termín předání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků k rozhodnému datu konec předchozího čtvrtletí

(čl. I odst. 5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

1. - 15. ledna

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

18. ledna

 • pedagogická rada za druhé čtvrtletí

(§ 164 odst. 2 ŠZ)

 • změna minimální mzdy v případě, kdy platové zařazení zaměstnanců v nižších platových třídách dosahuje minimální mzdy a zaručené mzdy

(§ 111, § 112 ZP)

 • kontrola dohod (DPP, DPČ) – úroveň odměny z dohod musí dosahovat minimální mzdy

(§ 77 odst. 2 písm. h) ZP)

21. ledna

 • písemně oznámit určenou dobu čerpání dovolené, studijního volna na jarní prázdniny – alespoň 14 dní předem

(§ 217 ZP, § 24 odst. 7 zákona o pedagogických pracovnících)

 • účetní uzávěrka – předat zřizovateli výsledky hospodaření s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku do fondů

(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění)

23. ledna

 • rozbor pracovní úrazovosti za předchozí kalendářní rok

(§ 105 ZP)

28. ledna

 • průběžné vyhodnocování poskytování podpůrných opatření prvního stupně, druhého až pátého stupně, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán

(§ 3 odst. 5, § 10 odst. 5, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

29. ledna

 • vyhodnocení poskytování plánu pedagogické podpory

(§ 10 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti (R 44 99)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

Únor 

4. února

 • začátek období jarních prázdnin

(§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb.)

 • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku v případě volných míst

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

 • informování zákonných zástupců o pravidlech plnění povinnosti předškolního vzdělávání dítětem

(§ 34a, § 182a ŠZ)

 • individuálně vzdělávané dítě: řádný nebo náhradní termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

(§ 34b ŠZ)

 • ukončení individuálního vzdělávání dítěte v důsledku správního rozhodnutí

(§ 34b, § 165 odst. 2 písm. k) ŠZ)

5. února

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

 • případné omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v době jarních prázdnin (po projednání se zřizovatelem)

 • zaměstnavatel písemně oznámí určenou dobu čerpání dovolené připadající na jarní prázdniny alespoň 14 dnů předem

 • kontrola počtu dětí připadajících na 1 učitele mateřské školy při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

(§ 5 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

8. února

 • kontrola školní matriky po uzavření 1. pololetí

(§ 28 odst. 2 a 3 ŠZ)

1. - 15. února

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

15. února

 • zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru písemně ohlásí úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za předcházející rok

 • průběžné vyhodnocování poskytování podpůrných opatření prvního stupně, druhého až pátého stupně, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán

(§ 3 odst. 5, § 10 odst. 5, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • vyhodnocení poskytování plánu pedagogické podpory

(§ 10 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti (R 44 99)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

Březen 

4. března

 • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku v případě volných míst

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

 • informování zákonných zástupců o pravidlech plnění povinnosti předškolního vzdělávání dítětem

(§ 34a, § 182a ŠZ)

 • individuálně vzdělávané dítě: řádný nebo náhradní termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

(§ 34b ŠZ)

 • ukončení individuálního vzdělávání dítěte v důsledku správního rozhodnutí

(§ 34b, § 165 odst. 2 písm. k) ŠZ)

5. března

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

 • případné omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v době jarních prázdnin (po projednání se zřizovatelem)

 • zaměstnavatel písemně oznámí určenou dobu čerpání dovolené připadající na jarní prázdniny alespoň 14 dnů předem

 • kontrola počtu dětí připadajících na 1 učitele mateřské školy při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání

(§ 5 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

15. března

 • konec období jarních prázdnin

(§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb.)

1. - 15. března

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

15. března

 • zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru písemně ohlásí úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za předcházející rok

 • průběžné vyhodnocování poskytování podpůrných opatření prvního stupně, druhého až pátého stupně, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán

(§ 3 odst. 5, § 10 odst. 5, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • vyhodnocení poskytování plánu pedagogické podpory

(§ 10 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti (R 44 99)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

31. března

 • přiznání k dani právnických osob

Prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat – zaměstnavatel organizuje nejméně jednou v roce

(§ 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb.)

Březen – duben:

Zveřejnění vyhlášení zápisů, stanovených kritérií, počtu přijímaných dětí v místě obvyklým způsobem.

Duben 

5. dubna

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

 • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku v případě volných míst

(§ 34 odst. 7 ŠZ)

 • informování zákonných zástupců o pravidlech plnění povinnosti předškolního vzdělávání dítětem

(§ 34a, § 182a ŠZ)

 • individuálně vzdělávané dítě: řádný nebo náhradní termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech

(§ 34b ŠZ)

 • ukončení individuálního vzdělávání dítěte v důsledku správního rozhodnutí

(§ 34b, § 165 odst. 2 písm. k) ŠZ)

15. dubna

 • termín předání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků k rozhodnému datu konec předchozího čtvrtletí

(čl. I odst. 5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

 • termín předání individuálních údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení k rozhodnému datu 31. 3. téhož školního roku kromě údajů o uchazečích přijatých ke vzdělávání

(čl. I odst. 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

 • průběžné vyhodnocování poskytování podpůrných opatření prvního stupně, druhého až pátého stupně, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán

(§ 3 odst. 5, § 10 odst. 5, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • vyhodnocení poskytování plánu pedagogické podpory

(§ 10 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 • výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti (R 44 99)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

1. - 15. dubna

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

30. dubna

 • lhůta pro zveřejnění informace o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci včetně stanovení snížené výše úplaty za dobu omezení nebo přerušení provozu

(§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

 • konec období pro možnost vyhlášení konkurzního řízení na ředitele školy a školského zařízení zřizovaných MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí; platí jednorázově jen pro období posledních 6 měsíců výkonu činnosti ředitele v rámci jeho 6 letého funkčního období

(§ 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.)

Doručení výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost v případě zrušení pracovního místa k 1. 7. a uplynutí dvouměsíční výpovědní doby k 30. 6.

Příprava plánu činnosti školy na dobu hlavních prázdnin.

Květen 

1. května

 • ředitel MŠ stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání odpovídající omezení nebo přerušení provozu v červenci a srpnu a zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole

(§ 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

2. – 16. května

 • zápis do mateřské školy k začátku následujícího školního roku (termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem),

 • podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (se všemi náležitostmi) zákonným zástupcem

 • v závislosti na termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

2. května

 • obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí, které mají ve spádové škole právo přednostního přijetí

(§ 34 odst. 4 ŠZ)

5. května

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

1. - 15. května

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářníměsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

10. května

 • vyhodnocení poskytování plánu pedagogické podpory

(§ 10 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 • výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti (R 44 99)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

31. května

 • datum, ke kterému se zjišťují data pro sběr dat ke statistickému výkazu S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

(příloha č. 2 čl. 1 odst. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

 • lhůta pro zveřejnění informace o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci srpnu včetně stanovení snížené výše úplaty za dobu omezení nebo přerušení provozu

(§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Červen 

5. června

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

7. června

 • doručení výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost v případě zrušení pracovního místa k 1. 9. a uplynutí dvouměsíční výpovědní doby k 31. 8.

 • pedagogická rada za čtvrté čtvrtletí školního roku

12. června

 • průběžné vyhodnocování poskytování podpůrných opatření prvního stupně, druhého až pátého stupně, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán

(§ 3 odst. 5, § 10 odst. 5, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • vyhodnocení poskytování plánu pedagogické podpory

(§ 10 odst. 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

 • výkaz o změnách v poskytování podpůrných opatření a jejich finanční náročnosti (R 44 99)

(vyhláška č. 364/2005 Sb., v platném znění)

15. června

 • zaměstnavatel oznámí dobu čerpání dovolené v době hlavních prázdnin

(§ 217 odst. 1 ZP)

1. - 15. června

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářníměsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

30. června

 • konec lhůty pro zveřejnění výše úplaty za předškolní vzdělávání na období příštího školního roku

(§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

 • doručení výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost v případě zrušení pracovního místa k 1. 9. a uplynutí dvouměsíční výpovědní doby k 31. 8.

Červenec 

5. července

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

15. července

 • termín předání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků k rozhodnému datu konec předchozího čtvrtletí

(čl. I odst. 5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

1. - 15. července

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Srpen 

1. - 15. srpna

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářníměsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

31. srpna

 • konec školního roku

(§ 24 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)

Září 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začalo v pondělí 2. září 2019.