dnes je 25.2.2020
Input:

Kalendář ředitele mateřských škol pro školní rok 2019/20

28.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.38 Kalendář ředitele mateřských škol pro školní rok 2019/20

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín   Okresy, obvody hl. města Prahy  
3. 2. - 9. 2. 2020  Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník  
10. 2. - 16. 2. 2020  Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov  
17. 2. - 23. 2. 2020  Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná  
24. 2. -1. 3. 2020  Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek  
2. 3. - 8. 3. 2020  Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín  
9. 3. - 15. 3. 2020  Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál  

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. září 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Státní svátky

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu a jsou stanoveny zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.

Státní svátky pro školní rok 2019/20 – vlajková výzdoba:

28. září  Den české státnosti   
28. říjen  Den vzniku samostatného československého státu   
17. listopad  Den boje za svobodu a demokracii  
1. leden  Den obnovy samostatného českého státu   
8. květen  Den vítězství   
5. červenec  Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje   
6. červenec  Den upálení mistra Jana Husa  

Ostatní svátky

24. prosinec – Štědrý den

25. prosinec – 1. svátek vánoční

26. prosinec – 2. svátek vánoční

1. leden – Nový rok

10. duben – Velký pátek

13. duben – Velikonoční pondělí

1. květen – Svátek práce

Významné dny České republiky:

11. listopad – Den válečných veteránů

16. leden – Den památky Jana Palacha

27. leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. březen – Mezinárodní den žen

9. březen – Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi – Březince

12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)

28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského

7. duben – Den vzdělanosti

5. květen – Květnové povstání českého lidu

15. květen – Den rodin

10. červen – Den památky obětí vyhlazení obce Lidice

18. červen – Den hrdinů druhého odboje

27. červen – Den památky obětí komunistického režimu

Významné dny jsou dny pracovními.

Právní úprava:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Září 

1. září

 • začátek školního roku

(§ 24 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)

 • stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogickým pracovníkům na období školního vyučování nebo na období pololetí školního vyučování, úprava pracovní doby učitelů MŠ v souvislosti s překrýváním přímé pedagogické činnosti ve třídě

(§ 23 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. a nařízení vlády č. 75/2005 Sb.)

 • úprava pracovní náplně pedagogického pracovníka zodpovídajícího za spolupráci s PPP nebo SPC a za systém poskytování podpůrných opatření ve škole

 • nabytí účinnosti některých ustanovení novely školského zákona

(zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.)

 • zrušení § 16 odst. 11, změna § 23 odst. 4, doplnění § 30 odst. 5, změna § 34 odst. 3, nový § 111a, změna § 121 odst. 1, změna § 160, změna § 161, nový § 161a, nový § 161b, nový § 161c, změna § 162, nový § 162a, změna § 170, změna § 180, změna § 182

(zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.)

 • nabytí účinnosti některých ustanovení novely školského zákona („Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.”)

(zákon č. 167/2018 Sb.)

změna § 47 odst. 1
(zákon č. 46/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.)

 • vzdělávání podle upraveného ŠVP

Nejpozději do 31. 8. 2018 školy uvedou své ŠVP do souladu s RVP PV upraveným podle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, ze dne 22. prosince 2017, čj. MSMT-34790/2017-1, pokud změny uvedené v čl. 1 a ve čl. 2 tohoto

Opatření představují potřeby úprav ŠVP konkrétních škol poskytujících předškolní vzdělávání, projednání upraveného ŠVP v pedagogické radě, vydání a zveřejnění na přístupném místě ve škole.

(ŠVP: § 5 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.)

(záznam z pedagogické rady: § 28 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb.)

 • nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 27/2016 Sb.: školské poradenské zařízení vydává zprávu a doporučení nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti (již ne do 4 měsíců)

 • informovaný souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů (GDPR)

od 2. září

 • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku

(§ 34 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.)

2. září

 • začátek období školního vyučování ve školním roce 2019/20

1. – 15. září

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

28. září

 • státní svátek – Den české státnosti – vlajková výzdoba

30. září

 • vyrozumění ČŠI o aktualizaci záznamů o úrazu v uplynulém školním roce

(§ 4 odst. 4 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

 • lhůta pro podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok

(§ 146 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)

 • K tomuto datu se zjišťuje stav uváděný ve výkonových výkazech např. S1-01 o mateřské škole, S4-01 o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení

Říjen 

5. října

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

9. října

 • termín předání agregovaných údajů ze školních matrik a dokumentace škol k rozhodnému datu 30. září stávajícího školního roku

(čl. I odst. 3 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

15. října

 • termín předání individuálních údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení k rozhodnému datu 30. září téhož školního roku

(čl. I odst. 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

 • termín předání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků k rozhodnému datu konec předchozího čtvrtletí

(čl. I odst. 5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

1. – 15. října

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

28. října

 • státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu – vlajková výzdoba

29. – 30. října

 • podzimní prázdniny

Listopad 

5. listopadu

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

12. listopadu

 • termín předání agregovaných údajů ze školních matrik a dokumentace školských zařízení k rozhodnému datu 31. října stávajícího školního roku

(čl. I odst. 4 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

1. – 15. listopadu

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

17. listopadu

 • státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii – vlajková výzdoba

Prosinec 

5. prosince

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

1. – 15. prosince

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

23. prosince

 • začátek vánočních prázdnin

(§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 16/2005 Sb.)

Leden 

3. ledna

 • konec vánočních prázdnin

(§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 16/2005 Sb.)

5. ledna

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

15. ledna

 • termín předání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků k rozhodnému datu konec předchozího čtvrtletí

(čl. I odst. 5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

1. – 15. ledna

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Únor 

3. února

 • začátek období jarních prázdnin

(§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb.)

5. února

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

1. – 15. února

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Březen 

5. března

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

15. března

 • konec období jarních prázdnin

(§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb.)

1. – 15. března

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

31. března

 • přiznání k dani právnických osob

 • prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat – zaměstnavatel organizuje nejméně jednou v roce

(§ 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb.)

Březen – duben:

Zveřejnění vyhlášení zápisů, stanovených kritérií, počtu přijímaných dětí v místě obvyklým způsobem.

Duben 

5. dubna

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

15. dubna

 • termín předání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků k rozhodnému datu konec předchozího čtvrtletí

(čl. I odst. 5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

 • termín předání individuálních údajů ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení k rozhodnému datu 31. 3. téhož školního roku kromě údajů o uchazečích přijatých ke vzdělávání

(čl. I odst. 1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

1. – 15. dubna

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

30. dubna

 • lhůta pro zveřejnění informace o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci včetně stanovení snížené výše úplaty za dobu omezení nebo přerušení provozu

(§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

 • konec období pro možnost vyhlášení konkurzního řízení na ředitele školy a školského zařízení zřizovaných MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí; platí jednorázově jen pro období posledních 6 měsíců výkonu činnosti ředitele v rámci jeho 6 letého funkčního období

(§ 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.)

22. – 30. dubna

 • Termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky pro všechny formy vzdělávání.

 • Doručení výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost v případě zrušení pracovního místa k 1. 7. a uplynutí dvouměsíční výpovědní doby k 30. 6.

 • Příprava plánu činnosti školy na dobu hlavních prázdnin.

Květen 

2. – 16. května

 • zápis do mateřské školy k začátku následujícího školního roku, podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (se všemi náležitostmi) zákonným zástupcem

5. května

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

1. – 15. května

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

31. května

 • lhůta pro zveřejnění informace o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci srpnu včetně stanovení snížené výše úplaty za dobu omezení nebo přerušení provozu

(§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Červen 

5. června

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

1. – 15. června

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

30. června

 • konec lhůty pro zveřejnění výše úplaty za předškolní vzdělávání na období příštího školního roku

(§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

 • Doručení výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost v případě zrušení pracovního místa k 1. 9. a uplynutí dvouměsíční výpovědní doby k 31. 8.

Červenec 

5. července

 • lhůta pro zaslání záznamu o úrazu žáků vzniklých v uplynulém kalendářním měsíci ČŠI a zdravotní pojišťovně žáka

(§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 64/2005 Sb.)

15. července

 • termín předání agregovaných údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků k rozhodnému datu konec předchozího čtvrtletí

(čl. I odst. 5 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb.)

1. – 15. července

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

Srpen 

1. – 15. srpna

 • lhůta splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za předchozí kalendářní měsíc

(§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

31. srpna

 • konec školního roku

(§ 24 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.)

Září 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.