dnes je 3.7.2020

Input:

Informovaný souhlas se závěry vyplývajícími z poskytnutí poradenské služby a s návrhem doporučení

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.62 Informovaný souhlas se závěry vyplývajícími z poskytnutí poradenské služby a s návrhem doporučení

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍMI Z POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ SLUŽBY A S NÁVRHEM DOPORUČENÍ

Jméno a příjmení                                                                            
Datum narození  
Bydliště  

Závěry poskytnuté poradenské služby

Prohlašuji, že jsem byl/a srozumitelně a jednoznačně informován/a v rámci závěrečné konzultace k vyšetření v ŠPZ o závěrech vyšetření a případně doporučovaných podpůrných opatřeních zejména:

  1. byl se mnou ústně projednán navrhovaný obsah zprávy
  2. byl se mnou ústně projednán navrhovaný obsah doporučení pro vzdělávání dítěte, žáka, studenta se speciálními vzdělávacími potřebami,
  3. porozuměl/a jsem jejich obsahu i povaze,
  4. byly se mnou projednány možné alternativy návrhů, které jsou nezbytné pro úpravy průběhu vzdělávání, včetně všech navrhovaných opatření a předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby.
  5. souhlasím se zveřejněním lékařské diagnózy související s podpůrným opatřením ve zprávě i doporučení SPC
  6. v době platnosti doporučení souhlasím s monitoringem a konzultacemi ve školském zařízení

Písemnou zprávu z vyšetření a doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání si:

  1. osobně vyzvednu na pracovišti PPP/SPC/školy dne …………………v……hodin.
  2. ze závažných důvodů se nemohu dostavit k převzetí zprávy, žádám, aby písemná zpráva z vyšetření a doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání byly zaslány na adresu mého (uvedeného) bydliště.

Po seznámení se s obsahem Zprávy a Doporučení požádám PPP nebo SPC osobně nebo telefonicky, emailem, o osobní konzultaci ke zprávě a doporučení, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, ode dne jejich doručení.

Pokud do této lhůty o osobní konzultaci nepožádám, potvrzuji tím skutečnost, že akceptuji znění

a) Zprávy

b) Doporučení

bez dalších připomínek, a že jsem jejich obsahu plně porozuměl/a i bez další osobní konzultace.

Při prodloužení doporučení bez podstatných změn, bude doporučení zasláno pouze datovou schránkou příslušné škole.

Poučení provedla:                                                                   
Datum:                      Podpis zákonného zást.: