Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole - předloha

29.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1 Individuální vzdělávací plán v mateřské škole – předloha

Bc.Lenka Polášková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.

Velice často se v praxi mateřských škol pedagogičtí pracovníci setkávají s problémem, že přílohy vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, jsou svými pojmy specifické spíše pro použití v základních školách.

V mateřských školách se například nesetkáváme s vyučovacími předměty. Předloha je tedy zpracována dle požadavků platné legislativy a má všechny náležitosti. Pojmy však odpovídají potřebám „běžných” mateřských škol.

S předlohou se tedy dobře pracuje také učitelkám mateřských škol bez kvalifikace v oblasti speciální pedagogiky.

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: