Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Dozvuk ve školách a školských zařízeních

5.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.12 Dozvuk ve školách a školských zařízeních

MVDr. Michaela Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být dodrženy normové hodnoty podle příslušné české technické normy, upravující optimální doby dozvuku – ČSN 73 0527 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky. Norma tak stanoví hlavní zásady pro projektování a realizaci uzavřených prostorů pro kulturní, školní a veřejné účely z hlediska prostorové akustiky a uplatňuje se zejména pro nově zřizované, rekonstruované nebo adaptované prostory. Cílem je vytvořit v uzavřených prostorech (učebny, herny, jazykové učebny, přednáškové sály, koncertní síně, divadla…) optimální podmínky pro poslech hudby nebo řeči, popřípadě obou těchto přirozených zvukových signálů. Jinými slovy vytvořit vhodné akustické prostředí. Hlavním měřítkem pro posouzení akustické kvality vnitřního prostředí, pro naše účely zejména ve školách, je již zmiňovaná doba dozvuku, což je prodloužená doba trvání zvuku. Závisí na několika parametrech: povrchu místnosti, hladině intenzity zvuku a na citlivosti ucha přítomných osob.

Pokud chceme orientačně zjistit, zda je prostředí, ve kterém se nacházíme, z hlediska akustiky vhodné či nikoliv, měřítkem nám může být les, ve kterém nejsou žádné stěny, stropy nebo podlahy, jež by způsobovaly odrážení zvuku a šíření hluku. Naproti tomu herny či učebny ve školách mají rovné tvrdé povrchy, které umožňují odraz zvuku, šíření hluku a vznik ozvěn, což každého přinutí navíc zvýšit svůj hlas, čímž vzniká další hluk v prostoru.

Dobré akustické prostředí naopak ovlivní zejména nižší hluk v daném prostoru a tím lepší porozumění a srozumitelnost výkladu, zlepší krátkodobou a dlouhodobou paměť, sníží únavu a tím zvýší výkonnost, omezí stres, sníží krevní tlak a v neposlední řadě nebude unavovat hlasivky učitelů.

Řešení, jak zajistit toto vhodné prostředí, respektive jak snížit hluk ve vnitřních prostorech, je opatřit povrchy, zejména stropy či stěny, akustickým obkladem, tedy obkladem, který má absorpční schopnosti. Ve smyslu ČSN 73 0527 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky, jsou požadavky na prostory ve školách následující: sborovna, konferenční místnost, učebna praktické výuky, učebna gymnastiky a tance, herny v mateřských školách a ve školních družinách, denní místnost jeslí, školní jídelna nebo menza musejí mít širokopásmový obklad stropu; učebny a posluchárny musejí mít optimální dobu dozvuku do 0,7 s, jazykové učebny do 0,45 s, audiovizuální učebny do 0,6 s, učebny hudební výchovy do 0,9 s, učebny hry na individuální nástroje a sólový zpěv do 0,7 s, tělocvičny do cca 1,2 s. Těchto hodnot dosáhneme výběrem správného materiálu absorbujícího zvuk, jeho množstvím a umístěním. Při výběru a umístění je nutné vzít v potaz aktivitu, která bude v dané místnosti probíhat, zda zde budou umístěny přístroje, pomůcky…, dále kdo se bude účastnit dané aktivity – učitelé, žáci, děti, osoby s poruchami učení, postižení…,jejich počet, a dále zejména pak prostor, jeho velikost, umístění v budově, materiál stěn, stropů, podlah, umístění ventilace, alarmu…

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: