Darček mesiaca
Písanie - jeho význam, podporovanie a chyby v písaní

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - VW Labák I.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2018 - Spotrebná daň z minerálneho oleja

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Žilina
Tel.: 041/5059125, 041/5689494, 041/5689495
Fax.: 041/5059199
e-mail: ip.zilina@za.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Praktické informácie - Platové tarify

Platové tarify od 1. 9. 2017 podľa zákona 553/2003 Z.z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č 366/2016 Z. z.

 PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

 (v eurách mesačne)

 

Platové tarify

 

Platová trieda

Pracovná trieda

Platová tarifa

6

1

501,50

2

536,50

7

1

556,50

2

595,50

8

1

616,50

2

658,00

9

1

690,00

2

736,50

10

1

753,00

2

803,00

11

1

843,00

2

900,00

12

1

944,00

2

1008,00

 
 

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRACE VO VEREJNOM ZÁUJME

(v eurách mesačne)

 

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 292,00 299,00 308,00 321,00 343,00 368,00 397,00 427,50 468,00 495,00 524,00 554,00 590,50 633,50
2 do 4 303,00 309,00 318,50 333,00 356,00 382,00 412,50 444,50 486,00 513,00 544,00 576,50 615,00 659,00
3 do 6 312,00 318,50 330,50 344,00 368,50 396,50 427,50 462,00 504,50 534,00 565,00 599,00 639,00 683,50
4 do 9 321,00 330,00 341,50 356,50 381,50 410,50 443,50 478,50 522,50 552,50 585,00 620,00 661,50 709,50
5 do 12 331,00 340,00 350,50 368,00 394,00 424,50 458,50 495,50 540,00 571,50 606,50 642,00 684,50 735,00
6 do 15 341,00 349,50 362,00 380,50 406,00 438,50 474,50 511,50 560,00 590,50 626,50 664,00 708,50 760,50
7 do 18 349,50 360,00 373,00 391,50 420,50 452,50 489,50 529,00 577,50 612,00 647,00 685,00 732,50 785,50
8 do 21 360,00 369,50 384,50 402,00 432,50 466,00 505,00 544,50 596,50 630,50 668,50 708,50 755,00 810,00
9 do 24 369,50 380,50 394,50 415,00 445,50 480,50 520,00 562,00 614,00 650,00 688,50 730,00 778,50 835,50
10 do 28 378,50 390,00 405,00 426,00 458,50 495,50 536,00 578,50 632,00 669,50 709,00 751,50 802,00 861,50
11 do 32 388,00 400,00 416,00 438,50 471,50 509,00 551,50 596,00 651,00 688,50 730,00 774,00 826,50 886,50
12 nad 32 397,50 410,50 426,00 450,50 484,00 523,00 567,50 613,00 669,50 708,50 750,50 795,00 848,50 911,50

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z. 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV

(v eurách mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 275,50 282,50 292,00 305,00 328,50 360,00 404,00 446,00 495,50 538,00 560,00 598,00 641,50 692,50
2 do 4 284,00 292,00 303,00 316,00 342,00 374,00 417,00 457,50 510,00 553,50 581,00 621,00 667,50 720,00
3 do 6 293,00 302,00 312,00 327,00 353,00 387,50 425,50 469,00 521,50 566,50 604,50 644,50 692,50 748,00
4 do 9 303,50 310,50 322,00 338,00 365,00 400,50 439,50 485,50 539,50 587,50 625,50 668,50 718,50 775,00
5 do 12 310,50 320,00 332,50 349,00 377,00 414,00 455,00 503,00 559,00 607,00 647,00 692,50 742,50 802,00
6 do 15 320,00 328,50 343,00 360,00 389,00 427,00 470,50 519,00 578,00 627,50 670,00 716,00 768,50 830,00
7 do 18 328,50 339,50 352,00 371,50 401,00 440,00 485,50 536,00 597,50 648,50 692,00 738,50 793,00 857,50
8 do 21 338,00 348,00 362,00 382,00 413,50 454,00 500,00 553,00 616,00 670,00 713,00 762,00 818,50 885,50
9 do 24 346,00 357,50 373,00 393,50 426,00 467,50 515,50 569,50 634,50 691,00 735,00 786,50 844,00 912,50
10 do 28 355,00 367,00 382,50 404,00 437,50 480,50 531,00 587,00 653,50 711,50 757,50 809,50 870,00 941,00
11 do 32 364,00 376,00 392,50 415,50 449,50 495,00 545,00 604,00 673,00 732,00 779,50 833,00 895,00 967,50
12 nad 32 374,00 386,00 402,00 426,00 462,50 507,00 560,50 620,00 692,50 752,50 801,00 856,00 920,50 996,00

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z

 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF

VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV

(v eurách mesačne)

Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 248,00 255,50 267,50 343,00 368,00 396,50 427,50 493,50 567,50 661,50 709,50 759,00 814,50 879,00
2 do 4 255,00 264,50 276,50 355,00 381,50 412,00 444,50 512,00 589,50 687,00 737,00 789,00 847,00 913,50
3 do 6 263,50 273,00 285,50 368,00 395,50 426,50 462,00 532,00 613,50 714,50 766,00 818,50 880,00 949,00
4 do 9 271,50 282,00 294,50 380,50 409,50 441,50 478,50 551,00 634,50 740,50 793,00 848,50 912,00 983,00
5 do 12 279,00 290,50 305,00 392,50 423,50 457,00 495,50 570,00 657,50 767,00 822,50 880,50 944,00 1018,00
6 do 15 287,00 298,50 314,50 404,50 436,50 472,50 511,00 589,50 680,00 793,00 849,50 909,50 977,00 1053,00
7 do 18 294,50 306,50 322,50 418,00 450,50 487,00 529,00 609,50 702,00 820,00 879,00 940,50 1009,00 1089,00
8 do 21 303,50 315,50 332,50 430,00 464,00 503,00 544,50 628,00 724,00 846,00 905,50 970,00 1043,00 1124,50
9 do 24 310,50 323,00 342,50 443,50 478,50 517,50 562,00 647,50 747,00 872,00 935,00 1000,50 1074,00 1159,50
10 do 28 319,00 332,50 350,50 455,00 492,00 532,50 578,00 668,00 769,50 899,00 963,00 1031,50 1107,00 1194,00
11 do 32 326,50 342,00 360,00 468,00 506,00 548,00 595,00 686,00 791,50 924,00 991,50 1061,00 1139,50 1229,50
12 nad 32 334,50 349,50 369,00 480,00 519,50 563,50 612,00 706,50 814,50 951,50 1018,50 1091,50 1171,50 1265,00

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z. 

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL

(v eurách mesačne)

 

Platový

stupeň

Počet

rokov

praxe

Stupnica   platových   taríf   podľa   platových   tried   a   platových   stupňov

Platová trieda

9

10

11

12

13

14

1

do 2

613,50

715,00 766,50 820,00 880,00 950,00

2

do 4

637,00

743,00 797,00 853,00 915,00 987,00

3

do 6

662,50

772,50 828,00 885,00 951,00 1026,00

4

do 9

686,00

800,50 857,50 916,50 985,50

1062,50

5

do 12

710,50

829,00 888,50 951,50 1020,00

1100,00

6

do 15

735,00

857,50 917,50 983,00 1055,50

1138,00

7

do 18

758,50

886,00 950,00 1016,50 1090,50 1177,00

8

do 21

782,50

914,00 978,50 1048,00 1127,00

1215,00

9

do 24

807,50

942,00 1010,50 1081,50 1160,50

1252,50

10

do 28

831,50

971,00 1040,50 1114,50 1196,00 1290,50

11

do 32

855,50

998,00 1071,50 1146,50 1231,50 1328,50

12

nad 32

880,00

1028,00

1100,50

1179,50 1266,00 1366,50

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: