Praktické informácie - Detaily

Ak Vás zaujímajú daňové povinnosti určitej skupiny osôb, vyberte si ju z ponuky.
Medzi jednotlivými mesiacmi sa môžete pohybovať pomocou šípok.
Konkrétné povinnosti vzťahujúce sa k určitému dňu zistíte kliknutím na daný dátum v kalendári, ktoré je tučné a podčiarknuté. Ide o posledný deň, kedy možno povinnosť splniť bez sankcie.

máj 2018

25.5.2018

 • daň z pridanej hodnoty - Podanie daňového priznania k DPH za mesiac apríl a zaplatenie dane
 • daň z pridanej hodnoty - Podanie kontrolného výkazu za mesiac apríl pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
 • daň z pridanej hodnoty - Podanie súhrnného výkazu za mesiac apríl pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
 • spotrebné dane - Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac apríl a zaplatenie dane
 • spotrebné dane - Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca
 • spotrebné dane - Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac apríl a zaplatenie dane
 • spotrebné dane - Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac apríl a zaplatenie dane
 • spotrebné dane - Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac apríl a zaplatenie dane
 • spotrebné dane - Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac apríl a zaplatenie dane
 • spotrebné dane - Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za mesiac apríl
 • spotrebné dane - Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 zákona č. 530/2011 Z.z. osobou oprávnenou na distribúciu SBL za mesiac apríl
 • spotrebné dane - Podanie daňového priznania za spotrebné dane za mesiac apríl a zaplatenie dane
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
4.9.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.9.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: