Darček mesiaca
Prekážky v práci od A po Z

 Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vzdelávanie v nemčine

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.1.2018 - Spotrebná daň z liehu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
Inšpektorát práce Trnava
Tel.: 033/5521614
Fax.: 033/5521594
e-mail: ip.trnava@tt.ip.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

V ŠPÚ rokovali o problematike nultého ročníka ZŠ

22.1.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska. Témou rokovania bola problematika nultého ročníka v ZŠ z obsahového aj legislatívneho hľadiska vrátane tvorby podporných materiálov pre ...
viac

Účet 582 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správyGarancia

19.1.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte účtuje účtovná jednotka, ktorá je Ministerstvo financií Slovenskej republiky bežné a kapitálové transfery ostatným subjektom verejnej správy. Výsledkový účet , nemá začiatočný ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Nadácia Pontis ponúka granty pre študentov

Nadácia Pontis ponúka granty pre študentov

19.1.2018, Zdroj: SITA
Nadácia Pontis ponúka študentské granty, ktoré pomáhajú ambicióznym mladým ľuďom zrealizovať svoje plány a zvýšiť tak svoje šance na umiestnenie na prestížnych školách či na nájdenie zamestnania podľa svojich predstáv. O tom, prečo by sa mladí ľudia mali ...
viac
Seminár pre základné školy o duálnom vzdelávaní už tento týždeň v 5 krajských mestách

Seminár pre základné školy o duálnom vzdelávaní už tento týždeň v 5 krajských mestách

16.1.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Oboznámiť triednych učiteľov 8. a 9. ročníkov základných škôl i výchovných poradcov s témou duálneho vzdelávania majú jednodňové stretnutia, ktoré realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania tento týždeň v piatich krajských mestách Slovenska. Oboznámiť ...
viac
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii

15.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov z dielne Ministerstva školstva, vedy, ...
viac

Účet 581 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizáciíGarancia

12.1.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte účtuje účtovná jednotka, ktorá je Ministerstvom financií Slovenskej republiky bežné a kapitálové transfery poskytnuté rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v rámci ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách

Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách

12.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na ...
viac
Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2018

Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2018

10.1.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. januára 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 1. januára 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej ...
viac
Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

Správa o kontrole odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na vybraných gymnáziách a v stredných odborných školách v SR

8.1.2018, Zdroj: Štátna školská inšpekcia
Na základe podnetu Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) vykonala Štátna školská inšpekcia (ďalej ŠŠI) inšpekcie zamerané na kontrolu zhody originálov a kópií odpoveďových hárkov (ďalej OH) z externej časti maturitnej skúšky (ďalej ...
viac
Ministerstvo školstva optimalizuje svoju štruktúru

Ministerstvo školstva optimalizuje svoju štruktúru

5.1.2018, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Efektívnejší chod rezortu, posilnenie analytického útvaru aj zníženie počtu administratívnych zamestnancov. To sú ciele novej organizačnej štruktúry, ktorá začala platiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Efektívnejší chod rezortu, ...
viac
Najčítanejšie

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetkuGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním a jeho ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor výzvy na zaplatenie faktúryGarancia

9.2.2017, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Veriteľ: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ..................................................................................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 4/2018 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. a č. 213/1997 Z. z. (vyšlo dňa: 8.1.2018 v čiastke č. 2)
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 13/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 15.1.2018 v čiastke č. 7)
  • 14/2018 Z.z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby (vyšlo dňa: 18.1.2018 v čiastke č. 8)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
12.3.2018, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
28.2.2018, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: