Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - VW Labák I.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.9.2016 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Účet 014 - Oceniteľné právaGarancia

26.9.2016, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora MBA Na účte 014 - Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Podľa Iniciatívy slovenských učiteľov racionalizácia siete ZŠ neprinesie peniaze na platy učiteľov

Podľa Iniciatívy slovenských učiteľov racionalizácia siete ZŠ neprinesie peniaze na platy učiteľov

26.9.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Iniciatíva slovenských učiteľov upozornila, že racionalizáciou siete základných škôl sa nepodarí získať prostriedky, ktoré by umožnili zásadne zlepšiť postavenie zamestnancov škôl či jej materiálno-technickú úroveň. Iniciatíva sa pritom ...
celý článok
Stredné školy sa opäť dozvedia svoju pridanú hodnotu vo vzdelávaní, 38 škôl je dlhodobo nad úrovňou očakávania

Stredné školy sa opäť dozvedia svoju pridanú hodnotu vo vzdelávaní, 38 škôl je dlhodobo nad úrovňou očakávania

23.9.2016, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po druhýkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2016 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ...
celý článok

Komentár k ZP § 98 Nočná prácaGarancia

21.9.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 98 Nočná práca (1) Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.   K ods. 1: [ Nočná práca - definícia ] § 98 ods. 1 definuje nočnú prácu. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Pripravuje sa zmena financovania škôl

Pripravuje sa zmena financovania škôl

21.9.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo školstva pripravuje novelu zákona o financovaní, v rámci ktorej chce riešiť napríklad problematiku financovania prvého stupňa základných škôl. Zohľadňovať by sa podľa novej legislatívnej úpravy mal okrem počtu žiakov aj ...
celý článok

Účet 013 - SoftvérGarancia

19.9.2016, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora MBA Na účte 013 - Softvér sa účtuje softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je a) kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia, b) vytvorený vlastnou ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Vysoké školy môžu do 20. októbra 2016 získať grant na skvalitnenie vzdelávania

Vysoké školy môžu do 20. októbra 2016 získať grant na skvalitnenie vzdelávania

19.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vysoké školy môžu získať grant na projekt, ktorý pomôže zvýšiť kvalitu ich vyučovacieho procesu. Zapojiť sa môžu do grantového programu Kvalita vzdelávania, ktorý pre všetky slovenské vysoké školy otvára Nadácia Tatra Banka. Vysoké školy môžu získať grant na ...
celý článok
Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv v základnej škole

Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv v základnej škole

16.9.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako má základná škola postupovať pri zverejňovaní faktúr, objednávok a zmlúv? Existuje nejaký finančný limit? Musí ZŠ skenovať tieto dokumenty v rámci archivácie? Ako má základná škola postupovať pri zverejňovaní faktúr, objednávok a ...
celý článok

Komentár k ZP § 97 Práca nadčasGarancia

14.9.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 97 Práca nadčas (1) Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Začiatok Duálnej akadémie

Začiatok Duálnej akadémie

14.9.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Duálna akadémia je ojedinelým projektom, ktorý je odpoveďou na dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre automobilový priemysel na Slovensku. Duálna akadémia je ojedinelým projektom, ktorý je odpoveďou na dlhodobý nedostatok ...
celý článok
Najčítanejšie

Minimálny počet žiakov v triede v roku 2015Garancia

3.10.2015, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platí, alebo neplatí minimálne 15 žiakov v piatom až deviatom ročníku? Mám žiadať o výnimku zriaďovateľa ak budeme mať v šiestom ročníku iba 14 žiakov? Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov upravuje ...
celý článok

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
celý článok

Platenie koncesionárskych poplatkov zo strany školyGarancia

5.7.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V našej škole sa vyučujú žiaci v dvoch budovách. Rozhodli sme sa zakúpiť televízne prijímače do obidvoch budov a chceme ich nainštalovať do priestorov, kde by sme mohli žiakom počas prestávok, alebo v čase keď vyučovanie neprebieha, púšťať hudobné ...
celý článok

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 216/2016 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 231/2016 Z.z. novela vyhl. č. 64/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
  • 232/2016 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
  • 242/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 243/2016 Z.z. novela výn. č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004 (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 245/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 339/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 31.8.2016 v čiastke č. 76)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
7.11.2016, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
20.11.2016, Bratislava
Lektor: PhDr. Viera Hajdúková PhD.
Prihláška tu!
3.2.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
13.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: