Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Zamestnanecké projekty

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.10.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

Obvodné úrady - odbor školstva
Ministerstvá SR
Ústredné orgány štátnej správy
Ďalšie štátne orgány SR
VÚC
Pobočky Sociálnej poisťovne
Vyberáme:
SUTN - Predaj elektronických noriem a STN-online
Tel.: 02/602 94 312
Fax.: 02/602 94 317
e-mail: shop_pdf@sutn.gov.sk

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastovGarancia

27.10.2016, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora MBA Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD. Na účte 025 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 025         MD     D         Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Ministerstvo školstva vydalo Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania

Ministerstvo školstva vydalo Návrh cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania

27.10.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prvom štvrťroku roka 2017 by mal byť na rokovanie vlády predložený Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Ministerstvo školstva navrhuje namiesto 10-ročnej povinnej školskej dochádzky 12-ročnú. Vekovú hranica povinného ...
celý článok
Dieťa na prahu školskej dochádzky - Spolupráca rodiny a školy

Dieťa na prahu školskej dochádzky - Spolupráca rodiny a školy

26.10.2016, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Záujem rodičov o školské dianie, prácu a napredovanie detí je prvým predpokladom úspešného kontaktu rodiny a školy. Napriek tomu, že v škole žiaci získavajú množstvo nových poznatkov, upevňujú si svoje návyky a zručnosti, mali by ich ...
celý článok
Dieťa na prahu školskej dochádzky - Vývinové odlišnosti žiakov

Dieťa na prahu školskej dochádzky - Vývinové odlišnosti žiakov

24.10.2016, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý z nás je výnimočný, aj preto rozvíjanie oblastí dôležitých pre učenie prebieha na rôznej úrovni. Vnímaví učitelia už v začiatkoch školskej dochádzky pozorujú nielen vývinové špecifiká ale tiež rozdiely v predpokladoch žiakov pre ...
celý článok
Dieťa na prahu školskej dochádzky - Adaptácia dieťaťa na školské prostredie

Dieťa na prahu školskej dochádzky - Adaptácia dieťaťa na školské prostredie

21.10.2016, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prechod detí z predškolského zariadenia do školy je poznačený množstvom zmien. Adaptácia na nové podmienky nemusí byť vôbec jednoduchá, najmä pokiaľ sa ocitnú v novom prostredí, v novej škole či kolektíve, na ktoré si musia zvyknúť. ...
celý článok

Účet 021 - StavbyGarancia

20.10.2016, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová ; PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora MBA Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD. Na účte 021 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 021         MD     D         Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Účet 023 - Dopravné prostriedkyGarancia

20.10.2016, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová ; PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora MBA Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD Na účte 023 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 023     MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   023   701   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Dieťa na prahu školskej dochádzky - Z predškoláka sa stáva žiak

Dieťa na prahu školskej dochádzky - Z predškoláka sa stáva žiak

19.10.2016, PaedDr. Daša Sitková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vstup detí do školy a prežívanie ich novej roly „školákov“ je dôležitým a nezabudnuteľným životným momentom, na ktorý si spomína mnoho ľudí aj v dospelosti. Na toto významné obdobie sa takmer všetky deti a tiež ich rodičia ...
celý článok
Návrh rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Návrh rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

18.10.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na pripomienkovaní sa momentálne nachádza predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu ...
celý článok

Podnikajte bez obmedzení s novým biznis účtom od VÚB

17.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nároky na bankové operácie sú u každého podnikateľa iné. Neobmedzené platby však v každom z troch balíkov VÚB biznis účtov ocenia všetci podnikatelia. Nároky na bankové operácie sú u každého podnikateľa iné. Neobmedzené platby však v každom z troch balíkov VÚB ...
celý článok
Najčítanejšie

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...
celý článok

Právna úprava pracovnej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Smernica o verejnom obstarávaníArchív

13.6.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Názov organizácie:     Názov internej smernice:   Smernica o verejnom obstarávaní   Poradové číslo smernice:     Vy pracoval:     Schválil:     Dátum vyhotovenia internej smernice:   ...
celý článok

Minimálny počet žiakov v triede v roku 2015Garancia

3.10.2015, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platí, alebo neplatí minimálne 15 žiakov v piatom až deviatom ročníku? Mám žiadať o výnimku zriaďovateľa ak budeme mať v šiestom ročníku iba 14 žiakov? Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov upravuje ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
 • 232/2016 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
 • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
 • 242/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
 • 243/2016 Z.z. novela výn. č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004 (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
 • 245/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 339/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 31.8.2016 v čiastke č. 76)
 • 269/2016 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 (vyšlo dňa: 11.10.2016 v čiastke č. 89)
 • 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu zákon o dôveryhodných službách (vyšlo dňa: 18.10.2016 v čiastke č. 92)
 • 280/2016 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2017 (vyšlo dňa: 21.10.2016 v čiastke č. 94)
 • 282/2016 Z.z. o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016 (vyšlo dňa: 24.10.2016 v čiastke č. 95)
 • 283/2016 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 25.10.2016 v čiastke č. 96)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
7.11.2016, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
20.11.2016, Bratislava
Lektor: PhDr. Viera Hajdúková PhD.
Prihláška tu!
3.2.2017, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
14.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: