NAJNOVŠIE
Detské jasle by mali byť od nového roka sociálnou službou

Detské jasle by mali byť od nového roka sociálnou službou

24.8.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) predložilo na pripomienkové konanie návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorou sa majú od roku 2017 zadefinovať detské jasle ako sociálna služba na podporu rodín s deťmi. Ide ... celý článok
Súvisiace

Účet 221 - Bankové účtyZámokGarancia

16.8.2016, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; Ing. Štefan Fabian PhD. Na tomto účte sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej, resp. vedľajšej činnosti. Účet 221 - Bankový účet - je aktívny, začiatočný stav ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace

Náhrada druhej kvalifikačnej skúškyZámokGarancia

5.8.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V roku 1996 som skončila Technickú univerzitu a súčasne som ukončila doplnkové pedagogické štúdium v odbore, ktorý som vyštudovala. Po piatich rokoch praxe ako učiteľ som získala náhradu 1. atestačnej skúšky v zmysle vyhlášky 41/1996 Z. z. - par. 9. ods. 1b). V ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace

Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďouZámokGarancia

1.8.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Dôvody výpovede Podľa prvej vety ust. § 61 ods. 2 ZP zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce . Zákonník práce obmedzuje voľnosť zamestnávateľa skončiť pracovný pomer z dôvodov ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace

Materská škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2016ZámokGarancia

26.7.2016, Ing. Zuzana Brindzová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD; JUDr. Simona Laktišová SMERNICA OBCE .......................... č. xxx/2016 O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky) Obec .............. (ďalej len verejný ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne mini | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzorový registratúrny poriadok pre školy a školské zariadeniaZámokGarancia

24.3.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
P RV Á ČA SŤ Č l . 1 Ú vodné u s t anove n i a (1) Registratúrny poriadok školy alebo školského zariadenia upravuje postup školy alebo školského zariadenia (ďalej len „organizácia") pri správe registratúry, a to ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
Náplň práce riaditeľa základnej školy

Náplň práce riaditeľa základnej školy

12.5.2014, Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o zamestnancoch označuje riaditeľa školy za vedúceho pedagogického zamestnanca, a preto sa ho týkajú všetky ustanovenia o pedagogických zamestnancoch podľa tohto zákona, pre naše účely najmä ustanovenia o jeho právach a povinnostiach pri výkone svojej ... celý článok
Súvisiace

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace

Stiahnite si smernice k finančnej kontrole platné od 1.1.2016

22.2.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Smernice k finančnej kontrole platné od 1.1.2016 Smernice k finančnej kontrole platné od 1.1.2016: Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systéme Poverenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste Oznámenie o neopodstatnenosti podaných ... celý článok
Súvisiace

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | Škola efektívne profi | Škola efektívne profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 231/2016 Z.z. novela vyhl. č. 64/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
  • 232/2016 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
  • 242/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 243/2016 Z.z. novela výn. č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004 (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
20.9.2016, Bratislava
Lektor: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PhDr. Viera Hajdúková PhD.
Prihláška tu!
22.9.2016, Bratislava
Lektor: Daniela Olejárová
Poznáte dostupné možnosti ako získať finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov? Naučte sa praktický postup... Prihláška tu!
23.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva